Kontakta  Eva 0707-57 88 91  för hjälp med att organisera och skapa en digital strategi för effektiv marknadkommunikation!
dvs. Konvertera affärer från webbsidan och att ta fram relevanta underlag för att kunna göra investeringar som ger effekt tillbaka.

Vilken Roll spelar placeringen på Google?

Kan en Investering i SEO ge 1000-fallt tillbaka?
Kan det innebära ökat försäljningsresultat
eller möjlighet till expansion…

Fakta: 

32,5 % klickar på position 1
17,6 % klickar på position 2

11,4 % klickar på position 3

Det innebär i korthet att:
position 1 har 84,6 % fler klick än position 2 och
hela 185 % fler klick än position 3…

Fler Leads, Fler Beställningar, Fler Prenumeranter, Ökad Försäljning
Stärka Varumärket, Ökad Trafik till Hemsidan

 Aktuell statistik visar att 27,7 % av alla klick sker på topp positionerna dvs den som ligger som nr 1 i söklistan. Efter position 1 sker en dramatisk sänkning av antalet klick…

Mobila sökningar.. mobilen finns alltid nära till hands eller i fickan!
Det enda rätta om du vill säkerställa att dina kunder kan nå dig till fullo.

Kontakta Netroom 0707 – 57 88 91 be om kvalificerade råd gällande dina digitala investeringar!

Idag behöver företag ha en strategisk och långsiktig plan gällande sin marknadskommunikation.

Om Netroom

För Netroom är det viktigt att samverka med partners som kan påvisa kompetens och kvalitet i sina leveranser där framåtriktade och utvecklande samarbeten är nyckeln i leveransen.

Vår målsättning är att vara en partner till våra kunder och bidra med den kompetens vi har och som våra partners har för att göra skillnad när det gäller inköp av digital marknadskommunikation.
Helt enkelt vara en partner att lita på – vi vill ligga i framkant vi vill bidra med det senaste och det utprovade.

Att öka företags och organisationers kapacitet att nå sina mål.
Tillsammans låta kreativiteten växa och frodas.
Vi levererar ”First Class” tjänster som produceras av oss själva eller av våra Partners.
Vi erbjuder de bästa lösningarna vi finner idag och lovar att kontinuerligt verka för
att Du som kund alltid skall kunna känna att vi ger de bäst uppdaterade lösningarna.

Några av våra kunder ..